Wie zijn wij

Een stukje geschiedenis
Er was eens…………..een fietsclub!

Ver vóór 1880 besloten een stel sportieve voorouders gezamenlijk per fiets ons landje te verkennen. Het werd een hecht clubje dat bij elkaar over de vloer kwam en onder het genot van een kopje koffie en, wie weet, een brandenwijntje, barstten artistieke gevoelens los.

Er ontstonden toneelstukjes die tussen de schuifdeuren werden opgevoerd en wegens overdonderend succes ontsproot het idee om van de fietsclub een toneelclub te maken.

Toneelvereniging Onderling werd officieel opgericht op 29 juni 1880 en twee keer koninklijk goedgekeurd, te weten in 1886 en in 1910.

In de jaren zeventig kreeg de vereniging er tal van, vooral jonge, leden bij en zo ontstond er een overschot aan spelers. Om toch te kunnen spelen vormden de jongeren een “werkgroep” en stortten zich op het moderne toneel. Ze noemden zich Werkgroep ´O´.
In 1994 werd de vereniging verzocht, in verband met de te verlenen jaarlijkse subsidie, nieuwe statuten te maken, een bestuur te kiezen en zich te laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Bij deze gelegenheid veranderde de naam in Vereniging Theatergroep ‘O’.

In 2005 ontving de vereniging bij het 125 jarig jubileum de Erepenning van de gemeente Amsterdam!

Theatergroep ‘O’ is uitgegroeid tot een toneelgroep met veel spelende leden. Om iedereen aan zijn/haar trekken te laten komen zoeken wij het vooral in theatrale voorstellingen met muziek en zang. Dat vereist veel discipline en grote inzetbaarheid van de gehele ploeg.

We geven de voorkeur aan schrijvers waarvan de stukken nog niet zijn uitgebracht. Ook werken we graag met jonge regisseurs die net zijn afgestudeerd of nog een opleiding volgen.

/*