Historische informatie over ‘O’

Voor deze site zal in de komende maanden hard worden gewerkt om allerlei fotomateriaal, stukken, magazines en krantenknipsels te verzamelen en daarna te publiceren. Het leek ons namelijk leuk voor het nageslacht en de huidige leden en belangstellenden om de informatie die tot op heden in allerlei mapjes bij mensen thuis ligt voor iedereen beschikbaar te stellen.

Een leuk voorbeeld is de eerste officiele akte over de toneelvereniging uit 1885. klik hier om het te zien.

Een ander leuk voorbeeld is het maandblad Inter-O dat een aantal jaren werd gemaakt door en voor leden van “O”. Klik dan even hier.

/*