Geluiden Lang en gelukkig

Nieuwe pagina 1

BLZ Geluid  Link
5 Doek open – volgeltjes fluiten kwinkeleren…. DIT STAAT OP DE OPNAME LANG EN GELUKKIG Op de video
6 Geweerschoten-bluffende honden…DIT STAAT OP DE OPNAME LANG EN GELUKKIG Op de video
6 Hoorns klinken –           DIT STAAT (STRAKS) OP DE OPNAME LANG EN GELUKKIG Op de video
11 Vliegtuig – Mind the gap Vliegtuig – Mind the gap    Mind the gap John
14 Afschrikwekkende Tune Afschrikwekkende Tune     Afschrikwekkende geluid
28 Radio Nieuws Radio Nieuws 
34 Geweerschoten Geweerschoten 
49 Geweerschoten  Geweerschoten 
51 Muziek – Een stralende licht gaat schijnen Muziek – En stralendelicht gaat schijnen  of Tovertrucje geluid Tovertrucje
53 Bel gaat Deurbel 1    Deurbel 2    Deurbel 3  
55 Misschien bij tovertucje – Tovertrucje  
58 Walsmuziek   2 eigen compesities (misschien is het niets) Walsmuziek 1     Walsmuziek 2  
62 Walsmuziek / Feestelijke klanken Walsmuziek / Feestelijke klanken 
64 Walsmuziek – Hetzelfde als hier boven – 2 eigen compesities (misschien is het niets) Walsmuziek 1     Walsmuziek 2 
64 Walsmuziek stopt – Hoorngeschal Hoorngeschal    Hoorn Geluid2   Hoorn geluid 3  
66 Walsmuziek   2 eigen compesities (misschien is het niets)  Walsmuziek 1     Walsmuziek 2 
70 Klok slaat 12 Klok slaat 12 (1)     Klok slaat 12 (1)  
79 Trompetten en trommels
 
Trompetter en trommels kort      Trompetten en trommels (iets langer)  
87
 
Fee klapt in haar handen – Er ontploffen vuurpotten 
 
Er ontploffen vuurpotten
89 MUZIEK ………………………    NOG NIET KLAAR of Misschien één van waltzen ? Walsmuziek 1    Walsmuziek 2

/*