Contactpagina van Theatergroep 'O'

Hier vind je alles over ‘O’

SERVICES

Wat zijn wij?

Onze vereniging

Ledenaantal 2024

16

Bestuursleden

 • Patrick van der Meer
 • Maarten Groot
 • Hans Eenhoorn

Begeleiding nieuwe leden

Verder zijn er een groot aantal ad-hoc commissies en groepen voor verschillende taken binnen onze vereniging.

Bijvoorbeeld:

 • Productiegroep
 • regie en leesgroep
 • Publiciteit
 • video en foto’s
 • website
 • repetitieweekend werkgroep

Vrienden van ‘O’

 Hier vind je alles over vrienden van ‘O’

Kaartverkoop

Kaarten worden verkocht via onze website. In de regel kun je kaarten bestellen vanaf 1 maand voor de voorstelling.

Aan de kassa van het theater zijn ook kaarten te koop (indien nog beschikbaar) tegen betaling met een pinpas. Contante betaling kan niet geaccepteerd worden.

Er zijn 3 soorten kaarten:

 • Gewone kaarten
 • Jeugdkaarten t/m 12 jaar
 • Vrienden van ‘O’ kaarten

Kaartverkoop

Annuleringsbeleid

 

 

 

 

 

Gegevens

Kamer van Koophandel

Het KvK nummer van onze vereniging is 40539097

Bankgegevens

NL22INGB0008202526

Subsidie

Amsterdam Fonds voor de kunst (AFK)

Website

https://www.theatergroep-o.nl

Emailadressen:

Kaartverkoop: Toegangskaarten@theatergroep-o.nl

Bestuur:
bestuursleden@theatergroep-o.nl

Informatie:
info@theatergroep-o.nl

Approach

Activiteiten van onze vereniging

Theatergroep ‘O’ houdt zich voornamelijk bezig met het instuderen en uitvoeren van theaterproducties. De spelers zijn amateurs en de regisseur wordt ingehuurd op projectbasis. We streven er naar om 1 keer per jaar een productie te maken die we meestal opvoeren in het Polanentheater in Amsterdam West.

Wat doen we dan allemaal

 

Buiten het instuderen en opvoeren van theaterstukken hebben we een eigen technicus die alle belichting en geluid regelt, maar ook het lichtplan ontwerpt.

We werken met een productiegroep waarin alles van de productie wordt geregeld. Bijvoorbeeld de publiciteit, persberichten, posters, affiches, programmaboekjes. Ook decors worden door onze leden zelf gemaakt.

 

Lees meer

De belangrijkste onderwerpen

Via de links hiernaast kom je snel op de juiste informatie

TESTIMONIALS

Uitgebreide informatie

Materialen op de website

Alle materialen op deze site zijn gepubliceerd met instemming van de huidige leden. Materialen van vóór de AVG regeling en richtlijnen zijn op archiefbasis gepubliceerd op deze site. Zodra oudleden bezwaar aantekenen zal het huidige bestuur in overeenstemming met de betrokken personen de juiste maatregelen treffen om privacygevoelige informatie te beschermen en/of te verwijderen. Dit geldt niet uitsluitend voor beeldmateriaal maar ook voor teksten, geluidsfragmenten, videoclips, tekeningen en afbeeldingen.

Videoregistraties en verslaggeving

Van vele producties zijn videofilms gemaakt die met instemming van de leden zijn gepubliceerd op YouTube. Deze films zijn via de website van Theatergroep ‘O’ bereikbaar. In principe zijn  de films openbaar. De videoproducties gaan in de regel over “The making of….”

Privacy beleid

Theatergroep 'O'

Kaart voorverkoop

Kaarten voor de aaankomende voorstelling worden aangeboden via de website van Theatergroep ‘O’. Op deze site kunnen kaarten worden besteld en betaald.

Kaarten worden tegen een gangbaar tarief aangeboden aan alle bezoekers

Voor jeugdkaarten (t/m 12 jaar) wordt een sterk gereduceerd tarief gevraagd van ongeveer de helft van de gewone prijs

Voor Vrienden van ‘O’ is per vriend 1 toegangskaart beschikbaar tegen het symbolische bedrag van 1 Euro

Kaarten aan de zaaal

Indien voorradig kunnen ook kaarten aan de zaal worden aangeschaft tegen dezelfde tarieven als in de voorverkoop. Deze kaarten kunnen uitsluitend worden afgerekend per electronische betaalwijze.

Kaartverkoop

Theatergroep 'O'

Begeleiding nieuwe leden

Iedereen kan zich aanmelden bij Theatergroep ‘O’.  Het makkelijkst is om even een mailtje te sturen aan 1 van de 2 leden die een soort ontvangst commitee zijn. Dit zijn Tinky tinkydanner@gmail.com en Tineke  t.ruijl@hccnet.nl. Zij spreken met je af wanneer je een keer een repetitie bijwoont. En zij zijn gedurende de gehele introductieperiode, van misschien wel een aantal weken, je aanspreekpersoon. Na deze periode bespreken we met je of je lid wilt worden of dat je nog langer bedenktijd nodig hebt. Zodra je aangeeft dat je lid wilt worden dan worden je gegevens genoteerd en dan verwachten we dat je een volledig spelend maar ook meewerkend lid wordt. Je betaald dan 20 Euro per maand, maar als dat een bezwaar is overleggen we met jou wat er mogelijk is.

Begeleiding nieuwe leden

Theatergroep 'O'

Informatie en Nieuws

Alle nieuwsberichten van Theatergroep ‘O’ komen op de website te staan. Maar minimaal 2 keer per jaar verschijnt een Nieuwsbrief met belangrijke actualiteiten zoals een komende voorstelling. Alle leden, oud-leden, regiseurs en vrienden van ‘O’ krijgen deze nieuwsbrieven automatisch per mail toegezonden. De Nieuwsbrieven zijn ook altijd opvraagbaar via de website.

Informatie en Nieuws

Theatergroep 'O'

Vrienden van ‘O’

Wij vinden het heel leuk als je vriend van ‘O’ wilt zijn. Het geeft ons iets meer zekerheid in de inkomsten van onze theatergroep, maar ook in de communicatie stellen we het heel erg op prijs als we je regelmatig persoonlijk kunnen informeren over ons reilen en zeilen. Je krijgt dan ook minimaal 2 keer per jaar de Nieuwsbrief per mail toegezonden. Verder houden we je als eerste  op de hoogte van de op handen zijnde productie en de kaartverkoop daarvoor. Uiteraard wordt je ook uitgenodigd voor onze jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst ergens op een locatie in Amsterdam. Verder kun je als vriend van ‘O’ een toegangskaart bestellen voor het symbolische bedrag van 1 Euro. Je bijdrage kun je jaarlijks kiezen vanaf een bedrag van 30 Euro. je kunt je opgeven via deze link,  en zodra je schriftelijk bij ons opzegt wordt de automatische afschrijving onmiddelijk stop gezet.

Vrienden van 'O'

Theatergroep 'O'

Annulering van bestelde kaarten

Aangeschafte toegangskaarten kunnen niet worden geannuleerd en gerestitueerd tenzij zich situaties voordoen van force majeure. In overleg met betrokkenen kan dan eventueel overgegaan worden tot vervangende kaarten of restitutie van de betaaalde bedragen.

No show

Indien Theatergroep ‘O’ niet in gebreke is gebleven maar de koper van de kaarten geen gebruik maakt van het recht tot bijwonen van de theaterproductie waarvoor kaarten werden aangeschaft, zal geen restitutie plaatsvinen.

Schadeclaims

Eventuele schade veroorzaakt door het niet kunnen bijwonen van de productie waar toegangskaarten voor werden aangeschaft, wordt door Theatergroep ‘O’ niet vergoed en valt geheel onder de verantwoordelijkheid van de koper van de kaarten.

Annuleringsbeleid

Theatergroep 'O'

Activiteiten van Theatergroep ‘O’

Deze zijn voornamelijk gericht op het toneelspelen. Dus we zijn 1 keer per week op woensdag aanwezig in het Polanentheater om te repeteren van 20:00 uur tot 23:00 uur.

Maar er zijn diverse activiteiten die gedaaan kunnen worden om de spelende leden te ondersteunen. Maarten is binnen onze groep bijvoorbeeld een allround toeverlaat als het gaat over techniek, regieassistentie en productiemedewerking. Ook zijn er leden die zich bezig houden met het onderhouden van de website, het maken van Nieuwsbrieven, het regelen en inventariseren van rekwisieten en kleding. Maar ook activiteiten op gebied van persberichten, folders, affiches worden door onze eigen leden verzorgd.  Een ad-hoc productiegroep wordt altijd samengesteld aan het begin van een productie. Deze groep begeleid het hele productieproces in samenspel met de regisseur. Indien het mogelijk is werken we ook veel met mensen die een muziekinstrument bespelen en liefst ook zelf liedjes kunnen schrijven en componeren.

Tenslotte begint onze nieuwe productie met de installatie van een ad-hoc regie&leesgroep om voor te stellen welke regie we willen inhuren en wat voor stuk er gespeeld zou kunnen worden.

Aktiviteiten

Theatergroep 'O'

 Beleid van ‘O’

Theatergroep ‘O’ wil een vereniging zijn voor iedereen die graag als amateur op de planken wil staan. We streven er naar om de leeftijd en gender van de spelers zo gevarieerd mogelijk te hebben. Dat betekent dat we, gezien de leeftijd van een aantal spelers die al lang lid zijn van ‘O’, op zoek zijn naar jongere spelers en speelsters.

Het maximale aantal leden is 20 omdat we met meer leden niet meer kunnen garanderen dat iedereen een rol krijgt in het stuk dat wij voor een bepaalde periode instuderen.

In principe laten wij  iedereen toe als lid van Theatergroep ‘O’ mits het klikt tussen bestaande leden en het aspirant lid. In de introductietijd  wordt uitgebreid gesproken met het aspirant lid door de begeleidingscommissie over het samenwerken in de groep, het bereid zijn tot enkele extra werkzaamheden zoals commissie- en groepswerk. Maar uiteraard wordt ook onderzocht en gevraagd of het aspirant lid zich voldoende thuis voelt en geaccepteerd wordt binnen de vereniging.

De regie wordt altijd uitbesteed aan een vakbekwaam persoon op het gebied van regie voor amateurgezelschappen. In de regel wisselen we eens per 1 a 2 jaar van regie.

Beleid

Theeatergroep 'O'

/*