Burgemeester maken

De nieuwe productie van Theatergroep ‘O’ is in volle gang.

 
Elke week repeteren we op woensdagavond onder de bezielende leiding van Jan de Groot. Helaas moeten we het een korte periode zonder de muzikale inspiraties van Hans Leenknegt doen, maar eind December zal hij na een zeer inspannende vakantie weer van de partij zijn. Intussen neemt John Langridge met behulp van gitaar en mp3 files de zaak behoorlijk waar. Het wordt weer een productie met veel liederen van vrij dubieuze aard, gemelleerd met teksten waar de oudjes soms alleen maar het nazeggen hebben.  
Het stuk gaat over het wel en wee van een verzorgingstehuis. Hierin spelen zich af en toe hartverscheurende taferelen af, maar ook de liefde kan zomaar weer opbloeien tussen de wat bejaarde bewoners. In zo’n tehuis blijkt altijd weer een feeks van een verzorgster rond te lopen die een ware knutsel- en handvaardigheidsterreur poogt te handhaven.

De bewoners zijn hier echter vrij resistent voor geworden en het een en ander ontaard in prachtige tableau vivants. En ineens is er de stilte die naar binnen sluipt, afwisselend luid verstoord door de indringende, respect afdwingende, maar vooral dramatische klanken van het huilmannetje.

Maar goed, de eerste repetities zijn hier in enkele beelden gevangen, en binnenkort hoort u er meer over.

 
   
 

Tenzij die feeks gaat ingrijpen natuurlijk…….

/*